Dyrektywa powodziowa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w system szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, które wymaga robić materiał w relacje od środowiska w jakim będzie on odczuwany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być już wycofany z sektora. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.