Dyrektywa atex 201434ue rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Kojarzy się w głównej wadze do życzeń które muszą być wypełnione przez produkt, który przeznaczony jest do skorzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a i systemy ochronne, które dane są do korzystania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX przedstawia się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa stosuje się jedynie do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe stosowane są w częściach. Natomiast wspominając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w poszczególnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa określa się obligatoryjnością. Jej pędem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem przyjętą we jakichkolwiek państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX kojarzy się do stron składowych, wtedy gdy są znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla i sposobów ochronnych. Uzyskuje się również do urządzeń, które składane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność że mieć bezpośredni pomysł na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie łączy się do aparatury medycznej, narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego brania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego wyłącznie do użytków wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludzi wyrobów danych do dawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem wymagania publiczne i uzupełniające dla jednych części i klasy wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Załączniku II.
Dania a sposoby ochronne mogą być celem i innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów a które dodatkowo przewidują umieszczenie na nim znaku CE.