Drukarka fiskalna w sesji terminalowej

Drukarki fiskalne elzab są to urządzenia brane w składach. Rejestrują one zyski ze sprzedaży detalicznej produktów. Zastosowanie tej drukarki liczy na planu złożenie z podatku dochodowego oraz VAT. Aby używać zgodnie z prawem tej drukarki niezbędna jest homologacja. Drukarka fiskalna nie może funkcjonować bez podłączenia do komputera, ta wartość wyróżnia ją z kasy fiskalnej. Uznaje za zadanie rejestrować paragony w komputerze zaś je drukować.

Drukarka ta korzysta najczęściej złącz typu RS-232 i USB. Do obsługi drukarki nie jest chciany program z homologacją. Stanowi on widoczny na ścianie internetowej producenta drukarki. Obecnie modele drukarek fiskalnych posiadające homologację do zysku w własnym państwie stosują port RS-232 jako pierwszy port komunikacyjny. Natomiast porty USB są montowane w taki forma, by w planie operacyjnym były rozpoznawalne jako wirtualne porty szeregowe. Sprzedawcy, którzy używają drukarki fiskalnej uważają za zadanie wykonać raport dobowy fiskalny. Raport ten zostaje napisany w niekasowalnej pamięci fiskalnej drukarki. Drukarka fiskalna uznaje za zadanie drukować paragony fiskalne dla klientów w sklepie i na rolce kontrolnej. Kopie rolek są oddane do archiwizacji. Po sprzedaży produktu paragon fiskalny musi być podany klientowi. Kopie rolek fiskalnych muszą być zapisywane przez 5 lat przez kobietę oferującą produkt. Możliwe istnieje też przechowywanie kopii dokumentów dawanych w kwestie internetowej na komputerze. Drukarka fiskalna jest wystarczająco łatwa w obsłudze. W pudełku drukarki zawarta jest informacja, która stanowi na końca zobrazować kobiecie gdy się nią służyć. Wadą drukarek fiskalnych stanowi toż, że wydrukowane paragony nie są dobrej formie, ponieważ po krótkim okresie zmywają się spośród nich wydrukowane litery. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku (Dz. U. poz. 363) w kwestii kas rejestrujących, wskazane jest działanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata. Podatnicy VAT mogą ubiegać się o zniżkę na drukarkę fiskalną.