Co obejmuje system bezpieczenstwa

Explosion proof systems to system przeciwwybuchowy, który obejmuje sześć podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przedsiębiorstwo przemysłowe trzeba rozpatrywać indywidualnie, ostateczny zakres koniecznych działań określany jest na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne system może być stosowany dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych, ogromnych zakładów przemysłowych.

Standardowy system bezpieczeństwa obejmuje:

 • Identyfikację, a także ocenę zagrożeń.
 • Opracowanie oceny ryzyka prawdopodobieństwa wybuchu, a w przypadku nowych inwestycji, także na etapie tworzenia.
 • Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, w przypadku nowych inwestycji, jak wyżej, także na etapie projektowym.
 • Opracowanie dokumentu, który zabezpieczy przed wybuchem.
 • Prewencję, czyli ograniczenie ryzyka wybuchu
 • Sprawdzenie istniejących oraz dobór nowych urządzeń procesowych i napędów pod kątem pracy w określonych strefach zagrożenia wybuchem.
 • Zminimalizowanie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez użycie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a w tym m.in. rozdzielnic, opraw oświetleniowych, kaset i paneli odpowiedzialnych za sterowanie, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa.
 • Zminimalizowanie atmosfer wybuchowych poprzez montaż instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji.
 • Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu
 • Zamontowanie systemu tłumienia wybuchu.
 • Zamontowanie systemu odciążania wybuchu.
 • Zamontowanie systemu odsprzęgania wybuchu.

Zakres wdrożenia systemu bezpieczeństwa wybuchowego uwarunkowany jest konkretnymi potrzebami zakładu przemysłowego. W celu ich określenia, eksperci przeprowadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, obiektów oraz hal, które podlegają dyrektywie ATEX. W efekcie wykonany zostaje raport, który w sposób jednoznaczny określa krytyczne punkty badanych pomieszczeń. Raport ten jest podstawą do określenia zakresu systemu, w jakim zostanie on wdrożony w danym zakładzie przemysłowym.