Certyfikowane szkolenia sprzedazowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest przydatni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach wchodzących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w ruchu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które odbywają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny stanowić stosowne certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją więc w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zawartymi w dyrektywie, winien być przygotowany zgodnie z wprowadzonymi w niej informacjami, co w realizacji jest doprowadzać do zminimalizowania ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi a akcesoriów (i środowiska) siedzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.