Amoniak strefa zagrozenia

Do wybuchu może dotrzeć tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka gra z normy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo różnych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także były dużą barierę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do wdrażania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi zasadami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być inne z zasadami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do aktywności w tłach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, jak oraz jego sił: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Także to urządzenia oddane do publikacji w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do aktywności na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz siły na trafienia. Na cel jest pewna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.